Theater

Ansprechpartner:

Andrea Sick   ☎   04192 - 7223


Spartenberichte

➜ Bericht Vereinsnachrichten 11/2019
➜ Bericht Vereinsnachrichten 11/2018
➜ Bericht Vereinsnachrichten 11/2017
➜ Bericht Vereinsnachrichten 11/2016
➜ Bericht Vereinsnachrichten 11/2014


Leeve Theaterfründ,

ok düt Johr mokt wi wegen dat blöde Virus een Paus.

Wenn wi biet Öben 1,5 m Afstand holen möt un uns nich anfaten, knuddeln, schubsen un so wieder dörf mak dat keen Spaß.

Wi hofft, dat 2022 wedder een ganz normales Johr ward un wi uns denn all gesund wedder seht.


Aufführungen

2019 Kurschadden op Afweeg
2018 Dree Engel för Helmfried
2017 De Papageien-Mord
2016 De Stepphöhner
2014 Aphrodites Zimmer